Cách vượt qua BBID cho các máy đã bật Protect trên OS 10.3.2

bb-protect

Chuẩn bị:

Tiến hành:

  • Mặc dù bản 10.3.2 (em dùng là 858) có blook OS từ 0.0.0.0 đến 10.3.2.658 tuy nhiên đối với bản 10.3.1.997 cho dev thì vẫn cài được bình thường. Mọi người tải autoloader về cài, OS sẽ vẫn nhận và load, không như các bản OS thấp hơn khác.
  • Sau khi cài, máy vẫn chạy setup bình thường, có thể bỏ qua bước đăng nhập BBID. Vào cài đặt check trong About OS vẫn là 10.3.2.858 - bản cũ, đây là cái nguyên nhân không về 10.3.1 được nữa.
  • Tiếp theo mở Sachesi 2.0 ra. Các ứng dụng thấy đều nhận là bản 10.3.1 kể cả Core và radio (đối lập với trong About - Chưa hiểu tại sao)
  • Load lại bản 10.3.2 cũ.
  • TIến hành wipe máy. Xong đợi kết quả.

0 bình luận

Đang tải

Xin mời đặt câu hỏi & bình luận !