OS 10.3.2.2639 (SR 10.3.2.2474) cho hầu hết các dòng BB10

Hiện tại một số tester đã nhận được bản OS 10.3.2.2639 (Software Release 10.3.2.2474), anh em kiểm tra xem mình có được cập nhật không nhé. Theo thông tin trên thì bản cập nhật này khắc phục rất nhiều lỗi và cải thiện Android player. Và như chúng ta đã biết thì bản OS này cũng đã được PTCRB cấp chứng nhận cho tất cả các dòng BB10.

Nếu ai không phải tester thì có thể tải các file leaked bên dưới tương ứng với dòng máy của mình về cài đặt nhé. 

Đã có leaked cho anh em trải nghiệm:
Autoloader:

Core OS & Radio & All Apps
Passport
:

Z10 STL100-1 

8960 OS (Z10STL234/Q10/Q5/Z30/Classic/Leap)

Radio

All Apps:

Bar Files newer than 2339 (3 files only):

0 bình luận

Đang tải

Xin mời đặt câu hỏi & bình luận !