Hướng dẫn jailbreak iOS 9.0 – 9.0.2 trên Windows bằng Pangu9

-Thiết bị cần jailbreak iOS 9.0 tới 9.0.2

-Một PC chạy Windows hoặc Mac giả lập Windows

-Sao lưu dữ liệu điện thoại trước khi jailbreak.

Bước 1:

-Vào Cài đặt > iCloud > Tìm iPhone > Tắt Tìm iPhone.

-Bật chế độ máy bay.

Bước 2:

-Khởi động Pangu9 với quyền Administrator trên Windows.

Bước 3:

-Cắm thiết bị vào máy tính, chọn Start trên cửa sổ Pangu9

Link down: Pangu9 v1.0.0 hoặc vào trang chủ tại en.pangu.io

a

0 bình luận

Đang tải

Xin mời đặt câu hỏi & bình luận !